Despedida a Rosa Villar, antigua directora de infantil-primaria